Profilering

Enhetlig kommunikation

Allt marknadsföringsarbete handlar om att konsekvent kommunicera ett liktydigt budskap till omvärlden. Det kan man göra verbalt, visuellt eller genom exempel. Vi hjälper företag att konsekvent kommunicera samma budskap i alla kanaler.

Det vill säga genom:
-hur företaget utrycker sig verbalt och i skrift.
-hur företaget ser ut allt från logotyp och trycksaker till lokaler och kläder.
-hur företagets uppträder har sin grund i vilka värderingar som delas av personerna på företaget.

Detta tillsammans skapar ett företags profil.

 

Vårda varumärket

Omvärldens bild av företaget är företagets kommunicerade profil. Företaget intar en plats i omvärldens medvetande (en kommunikativ position). Starka varumärken har en stark position och förknippas med saker som kvalitet, pålitlighet och säkerhet. Detta är ett varumärkes kapital och måste vårdas och kommuniceras i alla relationer alltid. Gör man inte det så tär man på kapitalet och positionen försvagas. 

Det är förödande för din verksamhet.

 

Mångsidig profilering

Vi arbetar med kommunikation och företagsprofilering på många nivåer. Allt från att ta fram logotyper, visitkort och hemsidor till hela arbetet med företagsprofilering. Annonser, direktreklam och internet är några kanaler vi erbjuder för företagsprofilering.

S5 Box

Login