Miljö

 Vi är en liten arbetsplats men vi försöker ändå att begränsa vår miljöpåverkan.

  • Vi har en dokumenterad miljöpolicy som vi arbetar efter.
  • All hantering ska ske på bästa miljömässiga sätt. Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som företaget berörs av. 
  • Råvaror och energi ska nyttjas så effektivt som möjligt.
    Förbrukat kontorspapper går till förbränning.
    Förbrukade printerpatroner returneras till respektive leverantörer. 
  • Vi ska arbeta för att minska användning av förbrukningsmaterial, till exempel genom att skicka dokument på elektronisk väg.
  • Vi vill bidra till en bättre värld samt göra företaget mer attraktivt för anställda, samarbetspartners och kunder.

S5 Box

Login

Mer än 

500 nöjda kunder

25 Års

erfarenhet av grafiskt arbete

Nöjd kund

eller pengarna tillbaka